1183 resultater
04.05.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Gudbrands

10.05.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

12.05.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

23.04.2017
Løkken Gruver ligger i Meldal kommune i Sør-Trøndelag. Her var det gruvevirksomhet i perioden 1654-1987. Forekomsten av kobberholdig svovelkis er den største som er funnet i Norge.
31.05.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmei

31.03.2015
Samfunnet har behov for store mengder mineralske råstoff for å fungere. Det meste av dette blir teke ut frå fast fjell.
03.06.2022
Knust stein og løsmasser som sand og grus er ikke-fornybare ressurser som er helt sentralt for både vei- og husbygging.
13.06.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

20.06.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

01.04.2015
En viktig målsetning med mineralloven er å sikre at områder hvor det foregår uttak av mineralske ressurser blir forsvarlig ryddet og sikret, både underveis og etter endt drift.
08.01.2020
For uttak på mer enn 10.000 m3 masse kreves driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF).
30.06.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Henda Puk

05.07.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

08.08.2022
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergm
08.08.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

05.07.2022
Mineralloven stiller ulike krav til mineraluttak, hvor formålet med loven er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekra
17.08.2022
Det ble i Norge solgt mineraler for 12 867 millioner kroner i 2021. Det er en prisjustert økning på 4,0 % sammenlignet med 2020.
19.08.2022
Vi forvalter Norges mineralressurser til det beste for samfunnet. Vil du være med og bidra til å fylle samfunnsoppdraget vårt?
18.08.2022
Vi forvalter Norges mineralressurser til det beste for samfunnet. Vil du være med og bidra til å fylle samfunnsoppdraget vårt?
19.08.2022
Vi forvalter Norges mineralressurser til det beste for samfunnet. Vil du være med og bidra til å fylle samfunnsoppdraget vårt?

Sider