1116 resultater
24.11.2021
Undersøker og utvinner av forekomst av statens mineraler skal betale en årlig avgift til staten for undersøkelsesrett og utvinningsrett, jf. mineralloven § 56.
24.11.2021

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Inge Jens

03.12.2021

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Lundhs AS

03.12.2021

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Lundhs AS

02.07.2021

Endringer i mineralloven trådte i kraft 1. juli 2021.

16.12.2021

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra T Aunan M

03.12.2021

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Lundhs AS

18.09.2018

For alle uttak med et samlet uttak over 10 000 m3 og for alle uttak av naturstein kreves driftskonsesjon

30.03.2015

Et undersøkelsesområde kan maksimalt være 10 km2.

30.03.2015

Et utvinningsområde skal ikke være større enn nødvendig for å dekke forekomstens sannsynlige utstrekning.

05.07.2019
Vil du være med på å utvikle mineralforvaltningen i Norge?
11.01.2022
Direktoratet for mineralforvaltning har nå overlevert Helhetlig tiltaksplan for Folldal gruver til Nærings- og fiskeridepartementet.
13.01.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

14.01.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

05.01.2022
Vil du være med på å utvikle mineralforvaltningen i Norge?
05.01.2022
Vil du være med på å utvikle mineralforvaltningen i Norge?

Sider