48 resultater
29.05.2015
Det kreves særskilt tillatelse fra DMF for å foreta prøveuttak ved undersøkelser både på grunneiers og statens mineraler.
06.07.2021
Flere rapporter fra tidligere undersøkelsesarbeid er nå tilgjengelig i DMF sin kartløsning.
26.11.2018
Undersøkelsesrett til statens mineraler tildeles etter søknad til DMF.
30.03.2015
En undersøkelsesrett er rett til nødvendige undersøkelser på et bestemt område for å vurdere om mineralforekomst kan være drivverdig. Rettigheten er ikke begrenset til en bestemt forekomst.
30.03.2015

Et undersøkelsesområde kan maksimalt være 10 km2.

30.03.2015

Et utvinningsområde skal ikke være større enn nødvendig for å dekke forekomstens sannsynlige utstrekning.

04.07.2018
Disse opplysningene kan være relevant innhold i varselet til DMF.
08.08.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

Sider