3 resultater
03.04.2020
DMF har fått innvilget midler fra Medfinansieringsordningen til utvikling av digitalt verktøy for konsesjonsbehandling.
20.04.2020
Miljødirektoratet og DMF har gjort en vurdering av om samdrift mellom et deponi for farlig avfall og fortsatt kalkutvinning i Dalen gruver i Brevik, er mulig og forsvarlig.
24.04.2020
Vi minner om at siste frist å betale årsavgift for bergrettigheter er 30. april, og at fristen for å levere driftsrapport er 1. mai.