5 resultater
25.03.2015
Bruk skjemaet nedenfor for å varsle oss om mangelfull sikring etter gammel, nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler (metallgruver).
04.05.2015
Drift på mineralske ressurser skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte.
08.05.2015
Når virksomheten avsluttes eller ved midlertidig driftsopphold, skal det sendes melding til DMF.
22.06.2015
Hvem har ansvaret for å sikre og rydde opp i et nedlagt steinbrudd?
19.06.2017
DMF har publisert et nytt kart som viser områder med gruveåpninger til dagen.