47 resultater
04.05.2021
Hvor går grensen mellom mineralloven og allemannsretten?
04.05.2021
Hvor finner jeg informasjon om grunneiere og bergrettigheter?
04.05.2021
Finnes det områder hvor det er forbudt å lete eller områder der leteretten er begrenset?
04.05.2021
Er det spesielle regler for leting i tidligere Finnmark fylke?
06.07.2021
Flere rapporter fra tidligere undersøkelsesarbeid er nå tilgjengelig i DMF sin kartløsning.
08.08.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

06.03.2023
Du finner nå over 14 800 rapporter og historiske kart i DMFs kartløsning.

Sider