2 resultater
08.05.2015
Når virksomheten avsluttes eller ved midlertidig driftsopphold, skal det sendes melding til DMF.
01.04.2015
En viktig målsetning med mineralloven er å sikre at områder hvor det foregår uttak av mineralske ressurser blir forsvarlig ryddet og sikret, både underveis og etter endt drift.