1 resultater
24.04.2015
Alle uttak skal ha en bergteknisk ansvarlig, jf. forskrift til mineralloven § 3-1.