3 resultater
25.03.2015
Bruk skjemaet nedenfor for å varsle oss om mangelfull sikring etter gammel, nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler (metallgruver).
07.05.2015
Melding om funnpunkt for kol, petroleum, mineral og bergartar som blir vunne ut gjennom bergverksdrift etter bergverksordninga for Svalbard, må sendast til Bergmeisteren for Svalbard seinast ti månade
11.02.2015
Etter mineralloven § 43 krever et samlet uttak på mer enn 10.000 m3 masse driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF).