4 resultater
21.12.2018
Randi Skirstad Grini fortsetter som direktør for DMF i 6 nye år.
14.12.2018

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) mottok 12.

10.12.2018
DMF opplever at det er stor interesse fra media vedrørende vårt varsel om vedtak til Sydvaranger Eiendom AS sin søknad om driftskonsesjon.
07.12.2018
Rapporter fra undersøkelsesarbeid er tilgjengelig i kartløsningen vår. Vi stedfester også historiske kart, som blir å finne i samme kartløsning.