2 resultater
29.08.2018

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

15.08.2018

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinni