82 resultater
02.10.2019
I år har DMF videreformidlet 8 varsler om undersøkelsesarbeid.
02.10.2019
DMF har per 30.09.2019 tildelt 208 undersøkelsesretter hittil i år, til 20 forskjellige rettighetshavere.
09.09.2019
Vi får en del spørsmål omkring saksbehandlingen av søknaden om driftskonsesjon for Engebøprosjektet.
04.09.2019
Det ble omsatt 107 millioner tonn norske mineraler til en verdi av 10,8 milliarder i 2018. Eksportverdien på 4,3 milliarder kroner utgjør 40 % av omsetningen.
08.08.2019
Nordic Rutile AS søker om driftskonsesjon etter mineralloven for dagbruddsdrift og underjordsdrift på forekomst av rutil og granat i Naustdal kommune. Søknaden er nå lagt ut til høring.
08.04.2019
Siste frist for å betale årsavgiften for undersøkelses- og utvinningsretter er 30. april.
14.03.2019
14. mars hadde DMF eget bilag i Dagens Næringsliv. Formålet med utgivelsen er å gi et innblikk i mineralnæringen i Norge. Hva den betyr for samfunnsutvikling, verdiskaping og det grønne skiftet.
06.03.2019
DMF deltar med stand sammen med NGU på PDAC i Toronto.
13.02.2019
Driftsrapport for 2018 skal leveres digitalt via Min side. Fristen er 21. mars.
24.01.2019
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har 23.
09.01.2019
I vedtak datert 19.12.2018 tildelte Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) utvinningsrett til statens mineraler i Biddjovagge i Kautokeino kommune til Arctic Minerals
21.12.2018
Randi Skirstad Grini fortsetter som direktør for DMF i 6 nye år.
10.12.2018
DMF opplever at det er stor interesse fra media vedrørende vårt varsel om vedtak til Sydvaranger Eiendom AS sin søknad om driftskonsesjon.
07.12.2018
Rapporter fra undersøkelsesarbeid er tilgjengelig i kartløsningen vår. Vi stedfester også historiske kart, som blir å finne i samme kartløsning.
22.11.2018
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) sendte den 5.
15.11.2018
Digital løsning for å administrere undersøkelsesretter i Norge er tilgjengelig via Min side. Her kan dere blant annet varsle om undersøkelsesarbeid og rapportere etter gjennomført undersøkelsesarbeid.
26.10.2018
Hvis du skal søke om nye undersøkelsesretter i Norge, kan du nå gjøre det digitalt via Min side.
28.09.2018
DMF opplever at det til tider er problemer med å motta innsynsbegjæringer fra eInnsyn. Det medfører at det kan ta noe lenger tid å få svar på innsynskrav.
25.09.2018
Rettighetshavere av undersøkelsesrett til statens mineraler skal varsle om undersøkelsesarbeid senest 3 uker før oppstart, jf. mineralloven § 18.
29.08.2018
Mineralnæringen har omsatt for 10,8 milliarder kroner i 2017. Det er en økning på 5 % fra 2016. Eksportverdien var på 4,6 milliarder kroner.

Sider