7 resultater
23.06.2021
On June 11th, the Norwegian parliament voted to make adjustments to the Minerals Act.
18.06.2021
Har du spørsmål om endringer i mineralloven?
04.05.2021
Er det spesielle regler for leting i tidligere Finnmark fylke?
04.05.2021
Finnes det områder hvor det er forbudt å lete eller områder der leteretten er begrenset?
04.05.2021
Hvor finner jeg informasjon om grunneiere og bergrettigheter?
04.05.2021
Hvor går grensen mellom mineralloven og allemannsretten?
04.05.2021
Hva er gull og gullvasking?