116 resultater
08.04.2019
Siste frist for å betale årsavgiften for undersøkelses- og utvinningsretter er 30. april.
14.03.2019
14. mars hadde DMF eget bilag i Dagens Næringsliv. Formålet med utgivelsen er å gi et innblikk i mineralnæringen i Norge. Hva den betyr for samfunnsutvikling, verdiskaping og det grønne skiftet.
06.03.2019
DMF deltar med stand sammen med NGU på PDAC i Toronto.
13.02.2019
Driftsrapport for 2018 skal leveres digitalt via Min side. Fristen er 21. mars.
24.01.2019
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har 23.
09.01.2019
I vedtak datert 19.12.2018 tildelte Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) utvinningsrett til statens mineraler i Biddjovagge i Kautokeino kommune til Arctic Minerals
21.12.2018
Randi Skirstad Grini fortsetter som direktør for DMF i 6 nye år.
10.12.2018
DMF opplever at det er stor interesse fra media vedrørende vårt varsel om vedtak til Sydvaranger Eiendom AS sin søknad om driftskonsesjon.
07.12.2018
Rapporter fra undersøkelsesarbeid er tilgjengelig i kartløsningen vår. Vi stedfester også historiske kart, som blir å finne i samme kartløsning.
22.11.2018
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) sendte den 5.
15.11.2018
Digital løsning for å administrere undersøkelsesretter i Norge er tilgjengelig via Min side. Her kan dere blant annet varsle om undersøkelsesarbeid og rapportere etter gjennomført undersøkelsesarbeid.
26.10.2018
Hvis du skal søke om nye undersøkelsesretter i Norge, kan du nå gjøre det digitalt via Min side.
28.09.2018
DMF opplever at det til tider er problemer med å motta innsynsbegjæringer fra eInnsyn. Det medfører at det kan ta noe lenger tid å få svar på innsynskrav.
25.09.2018
Rettighetshavere av undersøkelsesrett til statens mineraler skal varsle om undersøkelsesarbeid senest 3 uker før oppstart, jf. mineralloven § 18.
29.08.2018
Mineralnæringen har omsatt for 10,8 milliarder kroner i 2017. Det er en økning på 5 % fra 2016. Eksportverdien var på 4,6 milliarder kroner.
11.05.2018
Det nye nøytraliseringsanlegget på Løkken står nå ferdig. Den offisielle åpningen 8. mai markerer en viktig milepæl i arbeidene med å redusere forurensningen etter tidligere gruvedriften på Løkken.
25.04.2018
DMF har den siste tiden fått spørsmål om minerallovens bestemmelser om oppstart av drift på mineralske forekomster, der det foreligger flere utvinningsretter i samme område.
21.02.2018
DMF har utarbeidet "Veileder - krav og hensyn til fysiske omgivelser ved forvaltning og bruk av mineralressurser".
20.02.2018
Driftsrapport for 2017 skal leveres digitalt via Min side. Min side åpner for rapportering fra og med 26. februar 2018. Fristen for å levere driftsrapport er 23. mars 2018.
16.11.2017
Riksrevisjonen la frem sin rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2016 for Stortinget 14. november.

Sider