2 resultater
08.08.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

25.04.2018
DMF har den siste tiden fått spørsmål om minerallovens bestemmelser om oppstart av drift på mineralske forekomster, der det foreligger flere utvinningsretter i samme område.