1 resultater
04.08.2021
Kravet om driftskonsesjon for ethvert uttak av naturstein gjelder fortsatt.