3 resultater
24.04.2020
Vi minner om at siste frist å betale årsavgift for bergrettigheter er 30. april, og at fristen for å levere driftsrapport er 1. mai.
20.04.2020
Miljødirektoratet og DMF har gjort en vurdering av om samdrift mellom et deponi for farlig avfall og fortsatt kalkutvinning i Dalen gruver i Brevik, er mulig og forsvarlig.
03.04.2020
DMF har fått innvilget midler fra Medfinansieringsordningen til utvikling av digitalt verktøy for konsesjonsbehandling.