83 resultater
11.01.2022
Direktoratet for mineralforvaltning har nå overlevert Helhetlig tiltaksplan for Folldal gruver til Nærings- og fiskeridepartementet.
13.01.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

14.01.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

27.01.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Tinn Beto

07.02.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

08.02.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om godkjenning av endret driftsplan datert 22.12.2021 fr

14.02.2022
Fristen for å levere driftsrapport er 10. mars 2022. Driftsrapporten leverer du via Min side.
24.02.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

28.02.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmei

01.03.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter m

03.03.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

18.03.2022
Alle som skal søke om overdragelse av driftskonsesjon, kan benytte seg av det nye søknadsskjemaet.
22.03.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Storjorde

29.03.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard.

29.03.2022
30.03.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

01.04.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

05.04.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Bjørn Baa

07.04.2022
Vil du være med på å utvikle mineralforvaltningen i Norge?

Sider