7 resultater
04.05.2021
Hva er gull og gullvasking?
04.05.2021
Hvor går grensen mellom mineralloven og allemannsretten?
04.05.2021
Hvor finner jeg informasjon om grunneiere og bergrettigheter?
04.05.2021
Finnes det områder hvor det er forbudt å lete eller områder der leteretten er begrenset?
04.05.2021
Er det spesielle regler for leting i tidligere Finnmark fylke?
18.06.2021
Har du spørsmål om endringer i mineralloven?
23.06.2021
On June 11th, the Norwegian parliament voted to make adjustments to the Minerals Act.