6 resultater
29.08.2018

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

29.08.2018
Mineralnæringen har omsatt for 10,8 milliarder kroner i 2017. Det er en økning på 5 % fra 2016. Eksportverdien var på 4,6 milliarder kroner.
29.08.2018
29.08.2018
Total omsetning i mineralnæringen var 10,8 milliarder kr i 2017. Det er en økning på over 5 % fra 2016.
29.08.2018
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard, og er statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av miner
15.08.2018

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinni