10 resultater
02.02.2017

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om endring av driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv

02.02.2017
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) forvaltar minerallova og bergverksordninga for Svalbard.
02.02.2017
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard.
02.02.2017
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) forvaltar minerallova og bergverksordninga for Svalbard.
06.02.2017

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinni

06.02.2017

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinni

08.02.2017

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinn

27.02.2017

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinni

15.02.2017
Driftsrapport for 2016 skal leveres via Min Side. Min Side vil være åpen for driftsrapportering fra 1. mars og dere finner den helt til høyre i øverste meny.