24 resultater
31.03.2015
Ifølgje dokumentet Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging, som blei vedteke 14.
31.03.2015
Samfunnet har behov for store mengder mineralske råstoff for å fungere. Det meste av dette blir teke ut frå fast fjell.
25.03.2015
DMF gjennomfører sikringstiltak ved hjemfalte bergverk etter nedlagt drift på statens mineraler.
25.03.2015
På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) gjennomfører DMF tiltak for å redusere miljøkonsekvenser etter tidligere mineralvirksomhet i områder hvor NFD har et eier- eller forvalteransvar.

Sider