24 resultater
31.03.2015
Ifølgje dokumentet Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging, som blei vedteke 14.
26.03.2015
Mineralnæringen omfatter virksomheter som leter, tar ut og bearbeider mineraler og bergarter fra fast fjell og løsmasser.
30.03.2015

Fri leterett - statens mineraler

30.03.2015
En undersøkelsesrett er rett til nødvendige undersøkelser på et bestemt område for å vurdere om mineralforekomst kan være drivverdig. Rettigheten er ikke begrenset til en bestemt forekomst.

Sider