191 resultater
16.02.2015
Sitemapet innholder en oversikt over alt innhold på siden.
11.03.2015
Test av seksjon med beskrivelse.
11.03.2015
Seksjonen for informasjon har en beskrivelse her.
19.03.2015
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor consequat purus, nec lacinia ante viverra non. Etiam id eros eget neque elementum rutrum in sed ipsum.
20.03.2015
Ingress is here
25.03.2015
Med hjemmel i minerallovens kapittel 11 skal DMF føre tilsyn med at undersøkelser og drift foregår på bergfaglig forsvarlig måte.
26.03.2015
Mineralnæringen omfatter virksomheter som leter, tar ut og bearbeider mineraler og bergarter fra fast fjell og løsmasser.
27.03.2015

Dette er en samleside som skal inkludere test-blokken vi akkurat opprettet.

27.03.2015
Målet med utdanningen er å utdanne ledere og tekniske mellomledere som kan være med på å dekke behovet for kompetanse på dette nivået innen voksende anleggs-, bergverks- og mineralnæringer.
07.04.2015
Her vises det sentrale regelverk som er relevant i forhold til forvaltning av mineralske ressurser.
16.04.2015
Her vises en oversikt over de mest sentrale lover når det gjelder forvaltning av mineralressurser, og rettigheter og plikter for tiltakshavere og andre.
16.04.2015
Her vises en oversikt over de mest sentrale forskriftene når det gjelder forvaltning av mineralressurser, og rettigheter og plikter for tiltakshavere og andre.
16.04.2015
Her vises relevante veiledere for mineralvirksomhet.
17.04.2015
19.04.2015
I lovgivningen skilles det mellom mineraler eid av staten og mineraler eid av grunneier.
24.04.2015

Her finner du en oversikt over kurs som kommer eller har vært.

24.04.2015

Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål:

06.05.2015

Her vises de mest sentrale lover og forskrifter som legger føringer for mineralvirksomhet på Svalbard.

Sider