Sivilingeniør/ingeniør eller rådgiver for oppfølging av sikringsoppgaver

Vil du være med på å utvikle mineralforvaltningen i Norge? Direktoratet for mineralforvaltning vokser videre. Vi søker en sivilingeniør/ingeniør eller rådgiver for oppfølging av sikringsoppgaver.

Direktoratet for mineralforvaltning utøver et viktig samfunnsansvar gjennom bærekraftig forvaltning og utvinning av Norges mineralressurser. Forvaltningsområdet skal ivareta ulike hensyn og har grensesnitt mot mange andre myndigheter og fagområder. DMF forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard. DMF har gjennom de siste årene utviklet seg fra det historiske Bergvesenet, til å bli et tverrfaglig og moderne direktorat. Som ansatt i DMF får du mulighet til å bidra til den videre utviklingen av mineralforvaltningen i Norge.

DMF har delegert ansvar for å gjennomføre sikringstiltak, samt opprydding av forurensning i enkelte nedlagte gruveområder. Et viktig delmål er å redusere risikoen for uønskede hendelser ved gamle gruveåpninger ved å bidra til fysiske sikringstiltak. Dette gjøres gjennom helhetlig prioritering, prosjektering og gjennomføring av sikringstiltak ved gruveområder over hele Norge.

Arbeidsoppgaver som omfattes av stillingen varierer og omfatter blant annet:

 • oversikt, planlegging og risikovurderinger knyttet til sikringsportefølje
 • gjennomføre befaringer, følge opp prosjektering og gjennomføring av sikringstiltak
 • kvalitetssikring og oppfølging av rutiner
 • bidra til utvikling av fagområdet og øvrige oppgaver innen etaten
  • informasjon og veiledning knyttet til sikringsspørsmål og tidligere gruvedrift
  • kontakt med aktuelle instanser, konsulenter og aktører
 • generelle forvaltningsoppgaver, samt øvrige oppgaver innenfor etatens ansvarsområde

Kvalifikasjoner

Vi søker en systematisk person med utdanning tilsvarende bachelor eller høyere med bakgrunn fra relevante fag. Kompetanse innen bergteknikk/ingeniørgeologi eller bygg/anlegg vil bli vektlagt. Erfaring med offentlig forvaltning og/eller prosjektarbeid er ønskelig.

Vi legger vekt på å finne personer med den rette kombinasjonen av erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper som kan være positive bidragsytere i utviklingsprosessen DMF er inne i.

 • Du må ha engasjement for fagområdet og ha god rolleforståelse
 • Du må kunne arbeide selvstendig, og samtidig ha gode samarbeidsevner
 • Du må være løsningsorientert og ha god gjennomføringsevne
 • Du er positiv og trives i samarbeid med ulike mennesker og fagmiljøer
 • Du må ha gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig (bokmål og nynorsk)

DMF ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. DMF jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Vi tilbyr

 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og engasjert arbeidsmiljø
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • fleksibel arbeidstidsordning, gode ytelser i Statens pensjonskasse som omfatter pensjon, forsikring og muligheter for boliglån
 • lønn etter statens lønnsregulativ, stillingskode: 1087 Overingeniør/1181 Senioringeniør,  eventuelt 1364 Seniorrådgiver/1434 Rådgiver

Vi holder til i nye og trivelige lokaler på Lade i Trondheim. Her er det bussholdeplass rett utenfor døren og gode parkeringsmuligheter. Noe reisevirksomhet må påregnes, da vi har hele Norge som vårt ansvarsområde.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysning om stillingen kan du få ved henvendelse til Fremo Bemanning v/Kjell-Inge Fremo på 900 22 300. Henvendelser til Fremo vil bli behandlet konfidensielt, men vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig.

For å søke stillingen, gå inn på  www.fremobemanning.no eller www.finn.no.

Søknadsfrist: 11. april 2021