Sivilingeniører - tekniske geofag (bergteknikk, ingeniørgeologi eller geoteknikk)

Direktoratet for mineralforvaltning har et viktig samfunnsansvar, og søker deg som vil jobbe med bærekraftig forvaltning og utnyttelse av Norges mineralressurser.

Vi har et bredt ansvarsområde med grensesnitt mot mange andre myndigheter og en stor kontaktflate mot bransjen. Vårt forvaltningsansvar er under utvikling og arbeidsoppgaver som omfattes av stillingen er varierte. Oppgavene omfatter blant annet konsesjonsbehandling og annen saksbehandling etter mineralloven, oppfølging av bedrifter i mineralnæringen samt gjennomføring av tilsyn. Informasjonsvirksomhet og utvikling av faglige retningslinjer innenfor direktoratets ansvarsområder er andre viktige oppgaver. I tillegg til dette utfører vi også oppdrag på bestilling fra NFD.

Kvalifikasjoner

Vi søker personer med sivilingeniørutdanning innen tekniske geofag, med spesialisering innen bergteknikk, ingeniørgeologi eller geoteknikk. Erfaring fra mineralindustrien eller fra bygg og anlegg er en fordel.

Vi legger vekt på å ansette personer med erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper som kan bidra positivt til videre utvikling av DMF, men nyutdannede med relevant faglig bakgrunn kan også søke.

Du må

  • ha engasjement for fagområdet og ha god rolleforståelse
  • kunne arbeide selvstendig, og samtidig ha gode samarbeidsevner
  • være løsningsorientert og ha god gjennomføringsevne
  • ha gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig (bokmål og nynorsk)

Vi tilbyr

  • et stort bergfaglig miljø
  • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og dynamisk arbeidsmiljø
  • gode ytelser i Statens pensjonskasse som omfatter pensjon, forsikring og muligheter for boliglån
  • lønn etter statens lønnsregulativ, stillingskoder: 1087 overingeniør/1181 senioringeniør

Vi holder til i nye og trivelige lokaler på Lade i Trondheim, tett ved metrobussholdeplass. Hele Norge er vårt ansvarsområde og noe reisevirksomhet må derfor påregnes.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysning om stillingen kan du få ved henvendelse til Fremo Bemanning v/Kjell-Inge Fremo på 900 22 300. Henvendelser til Fremo vil bli behandlet konfidensielt, men vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig.

For å søke stillingen, gå inn på https://fremobemanning.no/ledige-stillinger eller www.finn.no 

Søknadsfrist: 3. september 2020