Sivilingeniører innen bergteknikk, ingeniørgeologi eller geoteknikk

Vil du være med på å utvikle mineralforvaltningen i Norge? Direktoratet for mineralforvaltning vokser videre. Vi trenger flere sivilingeniører innen bergteknikk, ingeniørgeologi eller geoteknikk.

Direktoratet for mineralforvaltning utøver et viktig samfunnsansvar gjennom bærekraftig forvaltning og utvinning av Norges mineralressurser. Forvaltningsområdet skal ivareta ulike hensyn og har grensesnitt mot mange andre myndigheter og fagområder. DMF forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard. DMF har gjennom de siste årene utviklet seg fra det historiske Bergvesenet, til å bli et tverrfaglig og moderne direktorat.

Norge har betydelige mineralressurser som gjennom utvinning gir grunnlag for økt verdiskaping og arbeidsplasser. Mineralressurser er helt nødvendige for bygg, veier og infrastruktur, og brukes også i industri- og vareproduksjon. Mineraler er sentrale innsatsfaktorer i produkter basert på grønne teknologier som for eksempel vindmøller, solcellepaneler og elbiler, men også en lang rekke andre produkter, fra telefoner og nettbrett til maling og kosmetikk.

Som ansatt i DMF får du mulighet til å bidra til den videre utviklingen av mineralforvaltningen i Norge.

Arbeidsoppgaver som omfattes av stillingene varierer og omfatter blant annet:

 • konsesjonsbehandling, oppfølging og vurdering av driftsplan
 • ressursforvaltning og annen saksbehandling
 • informasjon og veiledning knyttet til mineral- og ressursforvaltning
 • tilsyn og oppfølging av bedrifter innen mineralnæringen
 • kvalitetssikring og oppfølging av rutiner

Andre oppgaver kan eksempelvis være:

 • utredninger på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet
 • tverrsektorielt samarbeid med andre direktoratet
 • analysearbeid, utvikling av retningslinjer og rutiner

Kvalifikasjoner

Vi søker personer med sivilingeniørutdanning innen bergteknikk, ingeniørgeologi eller geoteknikk. Erfaring fra mineralindustrien eller fra bygg og anlegg er en fordel, men nyutdannede oppfordres også til å søke.

Vi legger vekt på å ansette personer med den rette kombinasjonen av erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper som kan være positive bidragsytere i utviklingsprosessen DMF er inne i.

 • Du må ha engasjement for fagområdet og ha god rolleforståelse
 • Du må kunne arbeide selvstendig, og samtidig ha gode samarbeidsevner
 • Du må være løsningsorientert og ha god gjennomføringsevne
 • Du er positiv og trives i samarbeid med ulike mennesker og fagmiljøer
 • Du må ha gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig (bokmål og nynorsk)

DMF ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. DMF jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Vi tilbyr

 • et stort fagmiljø
 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og engasjert arbeidsmiljø
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • fleksibel arbeidstidsordning, gode ytelser i Statens pensjonskasse som omfatter pensjon, forsikring og muligheter for boliglån
 • lønn etter statens lønnsregulativ, stillingskode: 1087 overingeniør/1181 senioringeniør

Vi holder til i nye og trivelige lokaler på Lade i Trondheim. Her er det bussholdeplass rett utenfor døren og gode parkeringsmuligheter. Noe reisevirksomhet må påregnes, da vi har hele Norge som vårt ansvarsområde.

Kontaktinformasjon

Vil du høre mer om stillingen kan du kontakte Fremo Bemanning v/Kjell-Inge Fremo på 900 22 300.

Henvendelser til Fremo vil bli behandlet konfidensielt, men vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig.

For å søke stillingen, gå inn på  www.fremobemanning.no eller www.finn.no. Vitnemål og attester vedlegges søknaden.

Søknadsfrist: 11. april 2021