Senior prosjektleder miljø (bygge- og anleggsprosjekter)

Vi forvalter Norges mineralressurser til det beste for samfunnet. Vil du være med og bidra til å fylle samfunnsoppdraget vårt?

Da søker vi deg som

Senior prosjektleder (bygge- og anleggsprosjekter)

DMF gjennomfører et omfattende og viktig arbeid for sikring og opprydding av forurensning i nedlagte gruveområder på vegne av Nærings- og Fiskeridepartementet. DMF er byggherre, og planlegger og gjennomfører sikringstiltak over hele landet samt miljøtiltak etter tidligere gruvevirksomhet i områdene ved Løkken, Folldal og Sulitjelma. Vi søker deg som har erfaring, og trives, med et helhetlig prosjektlederansvar. Du må også ha evne og vilje til å arbeide med mange ulike oppgaver samtidig og bidra positivt i DMFs utviklingsprosess og pågående arbeid knyttet til sikrings- og forurensningsreduserende tiltak.

Dine viktigste arbeidsoppgaver

  • Prosjektledelse, herunder økonomistyring, anskaffelser/utarbeidelse av anbudsdokumenter
  • Ivareta DMFs ansvar som byggherre ved planlegging og gjennomføring av tiltak
  • Oppfølging av kontrakter, byggeledelse
  • Oppfølging av drift og vedlikehold av eksisterende og nye anlegg/tiltak      

Andre arbeidsoppgaver, inkludert øvrig saksbehandling, vil være aktuelle avhengig av kandidatens kompetanse og interesse, samt DMFs behov.

Kvalifikasjonskrav

  • Utdanning tilsvarende master med bakgrunn fra relevante fag, eksempelvis tekniske geofag og bygg- og anleggsteknikk
  • Solid og relevant erfaring kan kompensere for utdanning ut over bachelorgrad
  • Erfaring med byggeledelse, byggherreerfaring og prosjektledelse
  • Kunnskap om eller erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel

Personlige egenskaper

Vi legger vekt på å ansette personer med den rette kombinasjonen av erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper.

Vi ser for oss at du:

•    Har et ønske om å utøve bærekraftig forvaltning av mineralressurser til beste for samfunnet

•    Tar initiativ og er en positiv bidragsyter for utvikling og forbedring

•    Har gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig (bokmål og nynorsk)

•    Har gode samarbeidsevner og gjennomføringskraft

Vi holder til i nye og trivelige lokaler på Lade i Trondheim. Her er det bussholdeplass rett utenfor døren og parkeringsmuligheter. Vi tilbyr fleksibel arbeidstidsordning, trening i arbeidstid og gode ytelser i Statens pensjonskasse som omfatter pensjon, forsikring og muligheter for boliglån. Lønn etter statens lønnsregulativ, stillingskode 1364 Seniorrådgiver. Noe reiser vil forekomme som en naturlig del av stillingen.

DMF ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss.

Vil du høre mer om stillingen, kan du kontakte Anette Hansen, 900 80 079 eller Torill Eidsheim, 993 25 710 i Jefferson Wells.

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i tilfelle få varsel om.

Søk på stillingen her.

Søknadsfrist: 8. september 2022

OM DMF

Hver eneste dag er du avhengig av mineraler. Hvert år forbruker du nesten 13 tonn norske mineralske råstoffer. Lys i huset og strøm til bilen. Rent vann og beinproteser. Til og med papiravisen, telefonen eller nettbrettet du holder i når du leser dette, er laget av mineraler.

I Norge har vi et stort potensial for mineralproduksjon, og næring som gir stor samfunnsnytte og verdiskaping. Men mineralske ressurser er ikke-fornybare, og må forvaltes på en bærekraftig måte. Det er derfor vi i Direktoratet for Mineralforvaltning har en viktig oppgave. Det er vi som forvalter mineralloven, vi bidrar til økt verdiskaping og til forsvarlig utvinning og bearbeiding. Vi skal også sørge for at Svalbards geologiske ressurser forvaltes og utnyttes på best mulig måte.

I løpet av de ti siste årene har vår oppgave endret seg i takt med samfunnet; vi har tredobletantall ansatte og er i dag i overkant av femti personer som jobber for vårt samfunnsoppdrag. Vi er et tverrfaglig og moderne direktorat som ser at behovet de siste årene har endret seg. Dermed også kompetansen vi trenger og hvordan vi jobber. Samfunnet krever stadig mer av mineralnæringen og av oss som direktorat. Vi skal være rustet til å oppfylle samfunnets forventinger til oss, som forvaltere av landets mineralressurser til det beste for samfunnet.

Som ansatt i DMF får du mulighet til å bidra til den videre utviklingen av mineralforvaltningen i Norge.