Samfunnsøkonom

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard, og er statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressursene i Norge. DMF er inne i en stor endringsprosess hvor både ansvarsområder og arbeidsoppgaver er under utvikling.

Direktoratet for mineralforvaltning utøver et viktig samfunnsansvar, og søker deg som vil jobbe med bærekraftig forvaltning av Norges mineralressurser. Arbeidsoppgaver som inngår i stillingen er varierte og faglig utfordrende, og omfatter blant annet:

 • Samfunnsøkonomiske og statistiske analyser av mineralnæringen
 • Lønnsomhetsvurdering av mineralprosjekter
 • Saksbehandling og informasjonsvirksomhet

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdannelse på masternivå hvor samfunnsøkonomi inngår i fagkretsen. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanning utover bachelorgrad
 • Erfaring fra offentlig forvaltning eller annen relevant arbeidserfaring
 • Gode IKT kunnskaper
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner (bokmål og nynorsk)
 • Erfaring med innhenting, systematisering og bruk av data er en fordel

Personlige egenskaper

Vi legger vekt på å finne en person med den rette kombinasjonen av erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper som kan være en positiv bidragsyter i utviklingsprosessen DMF er inne i.

 • Du må ha engasjement for fagområdet og ha god rolleforståelse
 • Du må kunne arbeide selvstendig, og samtidig ha gode samarbeidsevner
 • Du må være analytisk, strukturert og løsningsorientert
 • Du må ha gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig (bokmål og nynorsk)

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og engasjert arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Fast heltidsstilling
 • Gode ytelser i Statens pensjonskasse som omfatter pensjon, forsikring og muligheter for boliglån
 • Lønn etter statens lønnsregulativ, stillingskoder: 1434 rådgiver /1364 seniorrådgiver, 1087 overingeniør/1181 senioringeniør

Som ansatt i DMF får du mulighet til å bidra til utvikling av fremtidens mineralforvaltning i Norge.

Vi holder til i trivelige lokaler på Lade i Trondheim, men hele Norge er vårt ansvarsområde. Noe reisevirksomhet må derfor påregnes.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysning om stillingen kan du få ved henvendelse til Fremo Bemanning v/Kjell-Inge Fremo på 900 22 300.

Henvendelser om stillingen vil bli behandlet konfidensielt, men vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig.

For å søke stillingen, gå inn på  www.fremobemanning.no.

Søknadsfrist:   3. januar 2019