Ressursforvaltning, areal- og samfunnsplanlegging

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard. Vi er en organisasjon i vekst og endring hvor både ansvarsområder og arbeidsoppgaver er under utvikling.

DMF søker nye medarbeidere innen ressursforvaltning, areal- og samfunnsplanlegging.

Helhetlig forvaltning av mineralressurser krever god areal- og samfunnsplanlegging. Stillingen innebærer å bidra til at mineralressurser ivaretas i planprosesser og at mineralutvinning skjer i samsvar med andre samfunnshensyn. Stillingen omfatter saksbehandling, veiledningsvirksomhet og faglig utviklingsarbeid.

Kvalifikasjonskrav

  • Utdanning på mastergradsnivå innen relevante fag. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningsnivå ut over bachelorgrad
  • Erfaring med offentlig forvaltning og/eller landskapsplanlegging er en fordel

Personlige egenskaper:

Vi legger vekt på å finne personer med de rette faglige og personlige egenskaper som kan være en positiv bidragsyter i utviklingsprosessen som DMF er inne i.

  • Du må ha engasjement for fagområdet og ha god rolleforståelse
  • Du må kunne arbeide selvstendig, og samtidig ha gode samarbeidsevner
  • Du må være løsningsorientert og ha god gjennomføringsevne
  • Du må ha gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig (bokmål og nynorsk)

Vi tilbyr:

  • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
  • Fleksibel arbeidstidsordning og gode ytelser i Statens pensjonskasse
  • Fast heltidsstilling
  • Lønn etter statens lønnsregulativ, stillingskoder: 1434 rådgiver /1364 seniorrådgiver, 1087 overingeniør/1181 senioringeniør

Som ansatt i DMF får du mulighet til å bidra til utvikling av fremtidens mineralforvaltning i Norge.

Vi holder til i trivelige lokaler på Lade i Trondheim, men hele Norge er vårt ansvarsområde.

Noe reisevirksomhet må derfor påregnes.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysning om stillingen kan du få ved henvendelse til Fremo Bemanning v/Kjell-Inge Fremo på 900 22 300.

Henvendelser til Fremo vil bli behandlet konfidensielt, men vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig.

For å søke stillingen, gå inn på  www.fremobemanning.no eller www.finn.no.  

Søknadsfrist: 2. oktober 2017