Rådgivere- og seniorrådgivere innen areal- og samfunnsplanlegging

Vi forvalter Norges mineralressurser til det beste for samfunnet. Vil du være med og bidra til å fylle samfunnsoppdraget vårt?

Da søker vi deg som

Rådgivere- og seniorrådgivere innen areal- og samfunnsplanlegging

Helhetlig og langsiktig ressursforvaltning av mineraler krever god areal- og samfunnsplanlegging. Stillingene innebærer blant annet å bidra at mineralressurser ivaretas i ulike plan- og verneprosesser. Gjennom planleggingen gir vi også innspill til hørings- og utredningsprosesser der virkninger av arealbruk og tiltak fra forskjellige sektorområder kan få betydning for mineralressurser. Samtidig skal planbehandlingen bidra til at mineralutvinning skjer i henhold til minerallovens bestemmelser og i samsvar med andre samfunnshensyn. Stillingene omfatter saksbehandling og veiledningsvirksomhet i dialog med kommuner, andre offentlige myndigheter, planleggere og konsulenter, og mineralnæringen.

Faglig utviklingsarbeid, internt, og mot eksterne aktører er også viktige oppgaver i moderniseringen for en mer bærekraftig norsk mineral- og ressursforvaltning. Avhengig av kompetanse vil du også få mulighet til å jobbe med utredninger på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet og bidra til å svare på offentlige høringer. Det vil være viktig at du samarbeider internt og eksternt, bl.a. med øvrige offentlige myndigheter.

Andre arbeidsoppgaver, inkludert øvrig saksbehandling, vil være aktuelle avhengig av kandidatens kompetanse og interesse, samt DMFs behov.

Kvalifikasjoner rådgivere

  • Utdanning på mastergradsnivå innen relevante fag, for eksempel naturressursforvaltning, fysisk planlegging, geografi og geologi
  • Erfaring fra offentlig forvaltning, eller arbeid med prosesser etter plan- og bygningsloven er en fordel, men også nyutdannede kan søke.
  • Kunnskap om konsekvensutredninger og tilhørende prosess er en fordel
  • Kompetanse i bruk av GIS (geografiske informasjonssystemer) er en fordel

Kvalifikasjoner seniorrådgivere

  • Utdanning på mastergradsnivå innen relevante fag, eksempelvis naturressursforvaltning, fysisk planlegging, geografi og geologi,
  • Solid erfaring innen ett eller flere områder som saksbehandling, arealplanlegging eller oppgaver i offentlig forvaltning knyttet til plan- eller verneprosesser
  • Kunnskap om plan- og bygningsloven og tilhørende regelverk
  • Ønskelig med kunnskap og kompetanse om konsekvensvurderinger og utredningsprosesser, samt bruk av GIS i saksbehandling

Personlige egenskaper

Vi legger vekt på å ansette personer med den rette kombinasjonen av erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper.
Vi ser for oss at du:

•    Har et ønske om å utøve bærekraftig forvaltning av mineralressurser til beste for samfunnet

•    Tar initiativ og er en positiv bidragsyter for utvikling og forbedring

•    Har gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig (bokmål og nynorsk)

•    Har gode samarbeidsevner og gjennomføringskraft

Vi holder til i nye og trivelige lokaler på Lade i Trondheim. Her er det bussholdeplass rett utenfor døren og parkeringsmuligheter. Vi tilbyr fleksibel arbeidstidsordning, trening i arbeidstid og gode ytelser i Statens pensjonskasse som omfatter pensjon, forsikring og muligheter for boliglån. Lønn etter statens lønnsregulativ, stillingskode 1364 Seniorrådgiver og 1434 Rådgiver.

Du må regne med noe reisevirksomhet. Dette vil variere avhengig av type oppgaver og arbeidet foregår i hovedsak fra vårt hovedkontor i Trondheim.

DMF ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss.

Vil du høre mer om stillingen, kan du kontakte Anette Hansen, 900 80 079 eller Torill Eidsheim, 993 25 710 i Jefferson Wells.

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i tilfelle få varsel om.

Søk på stillingen her.

Søknadsfrist: 8. september 2022

OM DMF

Hver eneste dag er du avhengig av mineraler. Hvert år forbruker du nesten 13 tonn norske mineralske råstoffer. Lys i huset og strøm til bilen. Rent vann og beinproteser. Til og med papiravisen, telefonen eller nettbrettet du holder i når du leser dette, er laget av mineraler.

I Norge har vi et stort potensial for mineralproduksjon, og næring som gir stor samfunnsnytte og verdiskaping. Men mineralske ressurser er ikke-fornybare, og må forvaltes på en bærekraftig måte. Det er derfor vi i Direktoratet for Mineralforvaltning har en viktig oppgave. Det er vi som forvalter mineralloven, vi bidrar til økt verdiskaping og til forsvarlig utvinning og bearbeiding. Vi skal også sørge for at Svalbards geologiske ressurser forvaltes og utnyttes på best mulig måte.

I løpet av de ti siste årene har vår oppgave endret seg i takt med samfunnet; vi har tredobletantall ansatte og er i dag i overkant av femti personer som jobber for vårt samfunnsoppdrag. Vi er et tverrfaglig og moderne direktorat som ser at behovet de siste årene har endret seg. Dermed også kompetansen vi trenger og hvordan vi jobber. Samfunnet krever stadig mer av mineralnæringen og av oss som direktorat. Vi skal være rustet til å oppfylle samfunnets forventinger til oss, som forvaltere av landets mineralressurser til det beste for samfunnet.

Som ansatt i DMF får du mulighet til å bidra til den videre utviklingen av mineralforvaltningen i Norge.