Prosjektleder IT-utvikling - engasjement med varighet ut 2019

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard, og er statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressursene i Norge. Vi vokser og er inne i en stor endringsprosess hvor både ansvarsområder og arbeidsoppgaver er under utvikling.

DMF søker allsidig og strukturert prosjektleder med evne til å oppnå resultater og videreutvikle våre IT-systemer.

DMF jobber med modernisering av interne IT-systemer. Vi benytter relasjonsdatabaser, mikrotjenester og moderne web-teknologi. Oppgavene vil ha fokus på nyutvikling og vedlikehold av web-baserte løsninger for saksbehandling, rapportering og brukerinvolvering med stor vekt på kartteknologi/GIS.

Arbeidsoppgaver

 • ledelse av prosjekt team
 • dataintegrasjon og ETL-prosesser:
  • vaske, tilrettelegge og koble data
  • gjøre data tilgjengelig for brukere på den måten brukerne har behov for
 • dataforvaltning:
  • holde orden på hvor og hvordan data er lagret
  • sørge for sikker lagring og dokumentasjon
  • utvikle nye rutiner og system for IT-drift

Kvalifikasjonskrav

 • høyere teknisk utdannelse på masternivå med vekt på IKT-kompetanse
 • erfaring med prosjektledelse
 • dokumentert erfaring med håndtering av store datamengder og etablering av databaser med fokus på brukervennlighet og kvalitet

Vi ønsker at du har kjennskap til og erfaring med DMFs teknologiske plattform som for tiden består av:

 • Klient: responsiv web-utvikling, Typescript, jQuery, React, OpenLayers
 • Tjener: Java, Kotlin, REST, PostgreSQL, PostGIS
 • DevOps: Linux, Gradle, npm, Docker, Ansible, Vagrant, Jenkins
 • Integrasjon: Altinn, IDPorten, SvarUT, WMS/WFS, P360
 • erfaring med datainnhenting og -integrasjon ved hjelp av API'er inkludert REST
 • erfaring med etablering av ETL-prosesser (Extract, Tranform & Load)

Vi legger vekt på å finne en person med de rette faglige og personlige egenskaper som kan være en positiv bidragsyter i utviklingsprosessen som DMF er inne i.

 • Du må ha engasjement for fagområdet og ha god rolleforståelse
 • Du må kunne arbeide selvstendig, og samtidig ha gode samarbeidsevner
 • Du må være løsningsorientert og ha god gjennomføringsevne
 • Du må ha gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig (bokmål og nynorsk)

Vi tilbyr

 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og engasjert arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstidsordning og gode ytelser i Statens pensjonskasse
 • lønn etter statens lønnsregulativ, stillingskode: 1364 seniorrådgiver eller 1181 senioringeniør

Vi holder til i trivelige lokaler på Lade i Trondheim, men hele Norge er vårt ansvarsområde.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysning om stillingen kan du få ved henvendelse til Fremo Bemanning v/Kjell-Inge Fremo på 900 22 300 eller seksjonssjef Hilde Lingstad tlf. 959 79 189

Henvendelser til Fremo vil bli behandlet konfidensielt, men vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig.

For å søke stillingen, gå inn på  www.fremobemanning.no eller www.finn.no

Søknadsfrist: 13. september 2018