Plan for arbeidene og adkomst til og i undersøkelsesområdet

Disse opplysningene kan være relevant innhold i varselet til DMF.

Bakgrunn

Om selskapet / rettighetene

 • Bedriftsinformasjon
 • Rettighetene. Bakgrunnshistorie (overdragelse etc.)

Om prosjektet

 • Business case / prosjekt
 • Historiske uttak – beskrivelse av tidligere drift (når, tonnasje, malm, produkt, etc.)
 • Undersøkelsesarbeid til dags dato
  • Beskrivelse av utførte arbeider i området (hvem, når, hva)
 • Samfunnskontakt
  • Hva er gjort for å orientere lokalsamfunnet? (f.eks. kontakt med grunneiere, brukere, kommune?)

Om undersøkelsene – generelt

 • Hvilke undersøkelser (metoder) er planlagt
 • Hvor og når er undersøkelsene planlagt?
  • Legg ved kart (god kvalitet, høy oppløsning – som viser planlagte undersøkelsesområder/borelokaliteter og rettigheter i området)
 • Beskriv adkomst til og i undersøkelsesområdet

Om de spesifikke undersøkelsene

 • Geofysikk
  • Flygeofysikk
   • Polygon over området som planlegges undersøkt
  • Bakkegeofysikk
   • Indiker på kart planlagt undersøkelsesområde
 • Steinprøver (rock chip sampling)
  • Hvilke type prøver tas ut, hvordan tas prøvene og hvor mye prøvemateriale blir tatt ut
  • Indiker på kart den planlagte ruta for prøvetaking
 • Jordprøver (soil sampling)
  • Hvordan skal undersøkelsesarbeidene utføres, hvor dype blir prøvehullene, hvordan dekkes hullene til etter prøvetaking
  • Vis planlagt prøvetaking på kart
 • Boring
  • Indiker på kart planlagte borelokasjoner
   • Hvis i nærheten av bebyggelse: vis mål for avstand
  • Bordiameter
  • Antall meter planlagt boring
  • Informasjon om boreriggen
   • Operatør
   • Type borerigg
   • Informasjon om arbeidstid for boringen
  • Plugging av hull/casing
  • Mellomlagring av kjernene
 • Andre undersøkelser
  • Beskrivelse av undersøkelsesarbeid og indiker på kart dersom hensiktsmessig