Stillinger ledig

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard, og er statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressursene i Norge. DMF er inne i en stor endringsprosess hvor både ansvarsområder og arbeidsoppgaver er under utvikling.

Vi har følgende stillinger ledig, med søknadsfrist 15. august 2019: