Ledige stillinger

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard. Vi holder til i Trondheim, og er statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressursene i Norge. DMF har et delegert ansvar for sikrings- og miljøtiltak etter tidligere gruvevirksomhet for Nærings- og fiskeridepartementet. Vi har vært gjennom stor omstilling og vekst, og har i dag et tverrfaglig kompetansemiljø med ca. 60 ansatte. Vi arbeider nå med å videreutvikle vår rolle og faglige tjenester for å fortsette utviklingen mot en bærekraftig mineralforvaltning.

Vi søker studenter til sommerjobb. Søknadsfristen er 5. mai 2021.