Min side - klar uke 9

Min side er under utvikling. På grunn av utforutsette, tekniske utfordringer blir det et par dagers forsinkelse og "Min side" vil være tilgjengelig fra og med 2. mars.

Vi minner om at personer som skal rapportere på vegne av virksomheten må gis tilgang via Altinn. Dere finner mer informasjon om hvordan dette gjøres her.

Vi beklager forsinkelsen og ønsker velkommen tilbake for å levere driftsrapport fra og med 2. mars.