Miljøgeologi/ miljøteknologi

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard. Vi er en organisasjon i vekst og endring hvor både ansvarsområder og arbeidsoppgaver er under utvikling.

DMF søker ny medarbeider med bakgrunn innen miljøgeologi/ miljøteknologi.

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet:

 • Saksbehandling med miljøfaglig perspektiv innenfor etatens oppgaver
 • Overvåking og kontroll av avrenning fra nedlagte gruver
 • Planlegging og oppfølging av tiltak mot gruveforurensning
 • Dialog med andre myndigheter og interessegrupper

Kvalifikasjonskrav:

 • Miljøfaglig utdannelse på mastergradsnivå. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningsnivå ut over bachelorgrad
 • Kunnskap om geokjemi og/eller hydrogeologi er en fordel
 • Erfaring innen offentlig forvaltning og/eller miljøfaglig prosjektledelse er ønskelig

Personlige egenskaper:

Vi legger vekt på å finne en person med de rette faglige og personlige egenskaper som kan være en positiv bidragsyter i utviklingsprosessen som DMF er inne i, og det pågående arbeidet knyttet til forurensede gruveområder som DMF arbeider med.

 • Du må ha engasjement for fagområdet og ha god rolleforståelse
 • Du må kunne arbeide selvstendig og samtidig ha gode samarbeidsevner
 • Du må være løsningsorientert og ha god gjennomføringsevne
 • Du må ha gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig (bokmål og nynorsk)

Vi tilbyr:

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstidsordning og gode ytelser i Statens pensjonskasse
 • Fast heltidsstilling
 • Lønn etter statens lønnsregulativ, stillingskoder: 1087 overingeniør/1181 senioringeniør

Vi holder til i trivelige lokaler på Lade i Trondheim, men hele Norge er vårt ansvarsområde.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Nærmere opplysning kan fås ved henvendelse til Fremo Bemanning v/Kjell-Inge Fremo på 900 22 300. 
Henvendelser til Fremo vil bli behandlet konfidensielt, men vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig.

For å søke på stillingen, gå inn på www.fremobemanning.no eller www.finn.no.

Søknadsfrist: 2. oktober 2017