Kommunikasjonssjef

Vi styrker vår satsing på samfunnskontakt, og ser etter en erfaren og strukturert kommunikasjonsleder som formidler budskap på en engasjerende måte.

Som ansatt i DMF får du mulighet til å bidra til utvikling av fremtidens mineralforvaltning i Norge. Vi ønsker oss derfor en god relasjonsbygger med solide samarbeidsevner og interesse for fagområdet.

DMF utøver et viktig samfunnsansvar, og jobber aktivt med å utvikle en bærekraftig forvaltning og utnyttelse av Norges mineralressurser. Troverdighet og et godt omdømme er viktig for DMF. Som kommunikasjonssjef vil du ha ansvar for utvikling og ledelse av vårt strategiske og operative kommunikasjonsarbeid. Arbeidshverdagen din vil være allsidig og du vil jobbe tett på DMF sin ledelse. Ansvaret vil spenne vidt; fra å utvikle en tydelig og helhetlig strategi for internt og ekstern kommunikasjon – til utarbeidelse av brukerrettet informasjons- og veiledningsmateriell i ulike kanaler.

Vi ser etter en person med kombinasjonen av erfaring og personlige egenskaper, som kan være en viktig bidragsyter til vår videre utvikling. Du må ha god rolleforståelse og innsikt i både næringsliv og offentlig forvaltning. Du må ha evne til å se helheter og vise sammenhenger, samt arbeide proaktiv med kommunikasjon. Du bør ha en brukerorientert tilnærming til utforming av budskap og valg av kanaler. 

Du må ha:
 • solid kompetanse og erfaring innen kommunikasjonsarbeid og omdømmebygging
 • kunnskap og/eller erfaring med krise- og beredskapskommunikasjon
 • god samfunnsforståelse og kunnskap om offentlig forvaltning
 • relevant utdanning på master nivå. Solid erfaring kan kompensere for krav om utdanning ut over bachelor
 • svært god skriftlig og muntlig kommunikasjons- og fremstillingsevne

Det er en fordel om du også:

 • kan vise til resultater fra proaktivt pressearbeid og mediehåndtering, eller har erfaring fra redaksjonelt arbeid som journalist
 • behersker digitale publiseringsplattformer, foto og video

Vi tilbyr:

 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og engasjert arbeidsmiljø
 • store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • gode ytelser i Statens pensjonskasse
 • lønn etter statens lønnsregulativ, stillingskode: 1057 Informasjonssjef

Vi holder til i nye og trivelige lokaler på Lade i Trondheim, tett ved metrobussholdeplass. Hele Norge er vårt ansvarsområde og noe reisevirksomhet må derfor påregnes.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysning om stillingen kan du få ved henvendelse til Fremo Bemanning v/Kjell-Inge Fremo på 900 22 300. Henvendelser til Fremo vil bli behandlet konfidensielt, men vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig.

For å søke stillingen, gå inn på https://fremobemanning.no/ledige-stillinger eller www.finn.no 

Søknadsfrist: 3. september 2020