Kommunikasjonsrådgiver

Spennende mulighet: Bli med på utviklingen av Direktoratet for mineralforvaltning og vår satsing på kommunikasjon.

Direktoratet for mineralforvaltning utøver et viktig samfunnsansvar gjennom bærekraftig forvaltning og utvinning av Norges mineralressurser. Forvaltningsområdet skal ivareta ulike hensyn og har grensesnitt mot mange andre myndigheter og fagområder. DMF forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard. DMF har gjennom de siste årene utviklet seg fra det historiske Bergvesenet, til å bli et tverrfaglig og moderne direktorat.

Norge har betydelige mineralressurser som gjennom utvinning gir grunnlag for økt verdiskaping og arbeidsplasser. Mineralressurser er helt nødvendige for bygg, veier og infrastruktur, og brukes også i industri- og vareproduksjon. Mineraler er sentrale innsatsfaktorer i produkter basert på grønne teknologier som for eksempel vindmøller, solcellepaneler og elbiler, men også en lang rekke andre produkter, fra telefoner og nettbrett til maling og kosmetikk.

Som ansatt i DMF får du mulighet til å bidra til den videre utviklingen av mineralforvaltningen i Norge.

DMF har hatt en rivende utvikling gjennom ti år, og skal fortsette å utviklingen for å kunne gjennomføre samfunnsoppdraget. Vi trenger en kommunikasjonsrådgiver som kan bidra til å utvikle vår kommunikasjonsaktivitet.

Arbeidsoppgaver

 • Engasjerende formidling av direktoratets arbeid både internt og eksternt i tråd med DMFs kommunikasjonsstrategi
 • Mediehåndtering og innsalg til presse
 • Bidra til arrangementer
 • Støtte og veilede direktoratets ansatte i deres arbeid
 • Publisering på nett

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole
 • Erfaring fra media eller kommunikasjonsarbeid
 • Du må ha god kunnskap om språk som virkemiddel, og ha svært god skriftlig fremstillingsevne
 • Erfaring med nettpublisering
 • Noe erfaring med grafisk utforming er ønskelig, men ikke avgjørende

Vi leter etter deg som har den rette kombinasjonen av kreativitet og målrettethet, og som kan være en positiv bidragsyter i utviklingsprosessen DMF er inne i.

 • Du må ha engasjement for kommunikasjon og formidling
 • Du må ha god rolleforståelse
 • Du må kunne arbeide selvstendig, og samtidig ha gode samarbeidsevner
 • Du må være løsningsorientert og ha god gjennomføringsevne
 • Du er positiv og trives i samarbeid med ulike mennesker og fagmiljøer

DMF ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. DMF jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Vi tilbyr

 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og engasjert arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • gode ytelser i Statens pensjonskasse som omfatter pensjon, forsikring og muligheter for boliglån
 • lønn etter statens lønnsregulativ, stillingskode: 1364 Seniorrådgiver/1434 Rådgiver

Som ansatt i DMF får du mulighet til å bidra til utvikling av fremtidens mineralforvaltning i Norge.

Vi holder til i trivelige lokaler på Lade i Trondheim. Her er det bussholdeplass rett utenfor døren og gode parkeringsmuligheter. Noe reisevirksomhet må påregnes, da vi har hele Norge som vårt ansvarsområde.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysning om stillingen kan du få ved henvendelse til Fremo Bemanning v/Kjell-Inge Fremo på 900 22 300. Henvendelser til Fremo vil bli behandlet konfidensielt, men vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig.

For å søke stillingen, gå inn på  www.fremobemanning.no eller www.finn.no.

Søknadsfrist: 11. april 2021