Jurist - vikariat

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard, og er direkte underlagt Nærings – og fiskeridepartementet. Vi vokser og gjennomfører en stor endringsprosess hvor både ansvarsområder og arbeidsoppgaver er under utvikling.

Direktoratet for mineralforvaltning utøver et viktig samfunnsansvar, og søker deg som vil jobbe med bærekraftig forvaltning av Norges mineralressurser.

Kvalifikasjonskrav

  • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
  • Erfaring fra offentlig forvaltning og/eller prosjektarbeid er ønskelig, men nyutdannede kan også søke

Som ansatt i Direktoratet for mineralforvaltning får du mulighet til å bidra til utvikling av fremtidens mineralforvaltning i Norge. Arbeidsoppgaver som omfattes av stillingen er blant annet: saksbehandling etter mineralloven, herunder konsesjonsbehandling, oppfølging av bedrifter i mineralnæringen, gjennomføring av tilsyn og informasjonsvirksomhet, samt bidra til utvikling av regelverk innenfor mineralrettens område.

Vikariatets lengde er inntil 1 år med oppstart så snart som mulig.

Vi legger vekt på å finne en person med riktig faglige og personlige egenskaper som kan være en positiv bidragsyter i utviklingsprosessen som DMF gjennomfører.

  • Du må ha engasjement for fagområdet og ha god rolleforståelse
  • Du må kunne arbeide analytisk, selvstendig og ha evne til å samarbeide tverrfaglig
  • Du må være strukturert, løsningsorientert og ha evne til å prioritere oppgaver i en travel hverdag
  • Du må ha god framstillingsevne, skriftlig og muntlig (bokmål og nynorsk)

Vi tilbyr

varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver, fleksibel arbeidstid og gode ytelser i Statens pensjonskasse. Vi holder til i trivelige lokaler på Lade i Trondheim. Hele Norge er vårt ansvarsområde og det må påregnes noe reisevirksomhet.

Stillingene lønnes etter statens lønnsregulativ ihht. følgende stillingskode: 1434 Rådgiver

Nærmere opplysning kan fås ved henvendelse til Fremo Bemanning v/Kjell-Inge Fremo på 900 22 300.  Henvendelser til Fremo vil bli behandlet konfidensielt, men vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig. Søk stillingen her.

Søknadsfrist: 29.03.2016