IT-utvikler

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard. Vi vokser og gjennomfører en stor endringsprosess hvor både ansvarsområder og arbeidsoppgaver er under utvikling.

DMF søker nyskapende og initiativrik utvikler med evne til å oppnå resultater.

Vi kan tilby en innovativ arbeidsplass der du får:

 • anvende nyskapende teknologi, åpen kildekode og åpne data
 • utvikle og vedlikeholde moderne løsninger i samhandling med prosjektteam bestående av erfarne systemutviklere, kommunikasjonsekspertise og spisskompetanse innen fagfeltet
 • gode muligheter for faglig utvikling og påvirkningskraft, med spillerom for kreativ og nyskapende utvikling

Løsningene gjennomgår for tiden en betydelig modernisering, der vi benytter relasjonsdatabaser, mikrotjenester og moderne web-teknologi. Oppgavene vil ha fokus på nyutvikling og vedlikehold av web-baserte løsninger for saksbehandling, rapportering og brukerinvolvering med stor vekt på kartteknologi/GIS.  I oppgavene vil også inngå prosessering og tilrettelegging av data.

DMF har outsourcet teknisk drift av serverparken.

Kvalifikasjonskrav

 • høyere teknisk utdannelse med vekt på IT-kompetanse
 • stor interesse for ny teknologi og webutvikling
 • fokus på brukervennlighet og kvalitet
 • evne til å arbeide godt selvstendig og i team
 • gode kommunikasjonsegenskaper, skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Vi ønsker at du har kjennskap til og erfaring med DMFs teknologiske plattform som for tiden består av:

 • Klient: responsiv web-utvikling, Javascript, jQuery, React, Backbone.js, OpenLayers
 • Tjener: Java, Jersey, REST, PostgreSQL, PostGIS
 • DevOps: Linux, Gradle, npm, Docker, Ansible, Vagrant, Jenkins, Elasticsearch, Kibana, Logstash
 • Integrasjon: Altinn, IDPorten, SvarUT, WMS (kartlag), P360 (saks-, arkiv- og dokumenthåndtering)

Vi legger vekt på å finne en person med de rette faglige og personlige egenskaper som kan være en positiv bidragsyter i utviklingsprosessen som DMF er inne i.

Vi tilbyr

 • fleksibel arbeidstid, og tilbyr gode ytelser i Statens pensjonskasse
 • lønn etter statens lønnsregulativ, stillingskode: 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver eller 1083 ingeniør/1181 senioringeniør

Nærmere opplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til Fremo Bemanning v/Kjell-Inge Fremo på 900 22 300. Direkte henvendelse til DMF kan også gjøres til seksjonsleder Hilde Lingstad på 959 79 189.

Henvendelser om stillingen vil bli behandlet konfidensielt, men vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig.

For å søke på stillingen, gå inn på www.fremobemanning.no eller www.finn.no

Søknadsfrist: 22. februar 2017.