Engebøprosjektet i Naustdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Nordic Rutile AS.

Nordic Rutile AS søker om driftskonsesjon for dagbruddsdrift og underjordsdrift på forekomst av rutil og granat i Naustdal kommune. Forekomsten er lokalisert på Engebøfjellet og omfatter gbnr. 29/5,6,9,11 og 31/1,2,3 og 14.

Området for driftskonsesjonen for uttaket er angitt på vedlagte utkast til konsesjonsområde.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknadene.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Søndag, 15. september 2019