Crossbanen (Sydbruddet) på Langøya i Re kommune - driftsplan

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt forslag til driftsplan fra NOAH for Crossbanen (Sydbruddet) på Langøya.

Uttaksområdet som omfattes i denne planen er arealet beskrevet som etappe 3 i driftsplan for bruddet godkjent av Bergvesenet i brev av 03.10.2005. Driftsplanen for Sydbruddet er godkjent ned til kote -24,5. Det er i dag tatt ut stein ned til ca. kote -18. NOAH ønsker nå å ta ut stein ned til kote -80. Uttaksområdet dekker et areal på 22,3 dekar og totalt uttaksvolum er beregnet til ca. 1 mill m3.

Driftsplanen ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om driftsplanen og DMF sine forventninger til høringsuttalelsene.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 4. juni 2018