Birkeland steinbrot i Sveio kommune - driftskonsesjon

Vassbakk og Stol AS søker om driftskonsesjon for å ta ut kvartsskifer til mur, heller m.m. I Birkeland steinbrot, gbnr 74/5 i Sveio kommune.

Totalt uttak er anslått til 1 000 000 m3, og forventa årlig uttak er 100 000 m3. Vassbakk & Stol AS tok over drifta av steinbruddet i 2013. Reguleringsplanen ble vedtatt 2012.

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig fra menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Vi ber om at høringsuttalelsen sendes innen fristen 15. september 2015.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 15. september 2015