Harde fakta om mineralnæringen - mineralstatistikk 2020

Det ble solgt mineraler for 11 960 millioner kroner i 2020. Det er en prisjustert økning på 2,2 % sammenlignet med 2019.

Til tross for økningen i salgsverdi har det vært en nedgang på 5,9 % i solgte tonn i den samme perioden. Dette skyldes i hovedsak økte priser for metallisk malm og industrimineral, og færre solgte
tonn byggeråstoff innenlands.

Eksportverdien på 5 440 millioner kroner utgjorde 45,5 % av den totale salgsverdien.

Mineralnæringen sysselsatte 4 646 årsverk i 2020. Dette er en økning på 1,9 % sammenlignet med 2019.

Her kan du lese hele Harde fakta om mineralnæringen - mineralstatistikk for 2020: