Harde fakta om mineralnæringen - mineralstatistikk 2019

Det ble omsatt mineralske råstoff for 11,6 milliarder kroner i 2019. Det er en nominell økning på 6,7 % sammenlignet med 2018. Justert for KPI er økningen på 4,4 %.

Det er omsatt nær 111 millioner tonn mineralske råstoff i 2019, som er en økning på 3,3 %.

Eksportverdien på 5 milliarder utgjør 43 % av omsetningen.

Mineralnæringen sysselsatte 4 558 årsverk i 2019. Det er på samme nivå som i 2018.

Omsetning av byggeråstoff står for 62 % av den totale omsetningen i mineralnæringen i 2019.

Her kan du lese hele Harde fakta om mineralnæringen - mineralstatistikk for 2019: