Harde fakta om mineralnæringen - mineralstatistikk 2017

Total omsetning i mineralnæringen var 10,8 milliarder kr i 2017. Det er en økning på over 5 % fra 2016.

Omsetningen av energimineraler er redusert med hele 84 %, men alle andre råstoffgrupper har økt omsetningen fra 2016. Forholdet mellom eksport og innenlands salg holder seg stabilt. Eksportverdien er på 4,6 milliarder kr og utgjør 43 % av den totale omsetningen. Som i tidligere år, er produksjon av byggeråstoff dominerende med 60 % av den totale omsetningen i mineralnæringen.

Her kan du lese hele Harde fakta om mineralnæringen - mineralstatistikk for 2017: