Geolog/ingeniør innen tekniske geofag – vikariat

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard, og er statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressursene i Norge. Vi vokser og er inne i en stor endringsprosess hvor både ansvarsområder og arbeidsoppgaver er under utvikling.

Direktoratet for mineralforvaltning utøver et viktig samfunnsansvar, og søker deg som vil jobbe med bærekraftig forvaltning og utnyttelse av Norges mineralressurser. Arbeidsoppgaver som omfattes av stillingen er varierte og omfatter blant annet: konsesjonsbehandling og annen saksbehandling etter mineralloven, oppfølging av bedrifter i mineralnæringen samt gjennomføring av tilsyn. Informasjonsvirksomhet og utvikling av retningslinjer innenfor mineralrettens område er andre viktige oppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning innen tekniske geofag (ingeniørgeologi, bergteknikk, geoteknikk) eller anleggsteknikk
 • Utdanningsnivå tilsvarende mastergrad. Solid relevant erfaring kan kompensere for utdanningsnivå ut over bachelorgrad
 • Erfaring fra bergindustrien eller fra bygg og anlegg vil være en fordel, men nyutdannede kan også søke

Personlige egenskaper

Vi legger vekt på å finne personer med de rette faglige og personlige egenskaper som kan være en positiv bidragsyter i utviklingsprosessen som DMF er inne i.

 • Du må ha engasjement for fagområdet og ha god rolleforståelse
 • Du må kunne arbeide selvstendig, og samtidig ha gode samarbeidsevner
 • Du må være løsningsorientert og ha god gjennomføringsevne
 • Du må ha gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig (bokmål og nynorsk)

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og engasjert arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Gode ytelser i Statens pensjonskasse som omfatter pensjon, forsikring og muligheter for boliglån
 • Lønn etter statens lønnsregulativ, stillingskoder: 1087 overingeniør/1181 senioringeniør

Vikariatets lengde er 1 år med mulighet for forlengelse

Som ansatt i DMF får du mulighet til å bidra til utvikling av fremtidens mineralforvaltning i Norge.

Vi holder til i trivelige lokaler på Lade i Trondheim, men hele Norge er vårt ansvarsområde. Noe reisevirksomhet må derfor påregnes.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysning om stillingen kan du få ved henvendelse til Fremo Bemanning v/Kjell-Inge Fremo på 900 22 300.

Henvendelser til Fremo vil bli behandlet konfidensielt, men vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig.

For å søke stillingen, gå inn på  www.fremobemanning.no eller www.finn.no.

Søknadsfrist: 8. august 2018