Geologer/ingeniører innen tekniske geofag - fast og vikariat

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard, og er statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressursene i Norge. DMF er inne i en stor endringsprosess hvor både ansvarsområder og arbeidsoppgaver er under utvikling.

Direktoratet for mineralforvaltning utøver et viktig samfunnsansvar, og søker deg som vil jobbe med bærekraftig forvaltning og utnyttelse av Norges mineralressurser. Arbeidsoppgaver som omfattes av stillingen er varierte og omfatter blant annet: konsesjonsbehandling og annen saksbehandling etter mineralloven, oppfølging av bedrifter i mineralnæringen samt gjennomføring av tilsyn. Informasjonsvirksomhet og utvikling av retningslinjer innenfor mineralrettens område er andre viktige oppgaver.

Vi søker geologer/ingeniører innen tekniske geofag - fast stilling og vikariat (1 års varighet med mulighet til forlengelse)

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning innen geologi - fortrinnsvis tekniske geofag (ingeniørgeologi, bergteknikk, geoteknikk) eller anleggsteknikk
 • Utdanningsnivå tilsvarende mastergrad. Solid relevant erfaring kan kompensere for utdanningsnivå ut over bachelorgrad
 • Erfaring fra mineralindustrien eller fra bygg - og anlegg vil være en fordel, men nyutdannede kan også søke

Personlige egenskaper

Vi legger vekt på å finne personer med den rette kombinasjonen av erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper som kan være positive bidragsytere i utviklingsprosessen DMF er inne i.

 • Du må ha engasjement for fagområdet og ha god rolleforståelse
 • Du må kunne arbeide selvstendig, og samtidig ha gode samarbeidsevner
 • Du må være løsningsorientert og ha god gjennomføringsevne
 • Du må ha gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig (bokmål og nynorsk)

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og engasjert arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Gode ytelser i Statens pensjonskasse som omfatter pensjon, forsikring og muligheter for boliglån
 • Lønn etter statens lønnsregulativ, stillingskoder: 1087 overingeniør/1181 senioringeniør

Som ansatt i DMF får du mulighet til å bidra til utvikling av fremtidens mineralforvaltning i Norge.

Vi holder til i trivelige lokaler på Lade i Trondheim, men hele Norge er vårt ansvarsområde. Noe reisevirksomhet må derfor påregnes.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysning om stillingen kan du få ved henvendelse til Fremo Bemanning v/Kjell-Inge Fremo på 900 22 300.

Henvendelser til Fremo vil bli behandlet konfidensielt, men vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig.

For å søke stillingen, gå inn på  www.fremobemanning.no eller www.finn.no.

Søknadsfrist: 3. januar 2019