FastTrack - søknad om driftskonsesjon

I den digitale søknaden om driftskonsesjon på Min side ligger en FastTrack-løsning for de enkle uttakene. Søknad om uttak som oppfyller gitte kriterier går automatisk til denne løsningen. Der kan dere blant annet utarbeide en enklere driftsplan som skrives direkte i digitalt søknadsskjema.

Hvis følgende kriterier er oppfylt, vil søknaden automatisk bli behandlet i FastTrack-løsningen:

  • Vedtatt reguleringsplan for uttaksområdet er 3 år eller nyere
  • Søknaden gjelder uttak av byggeråstoff (fast fjell som skal knuses eller løsmasser)
  • Søknaden gjelder dagbrudd (drives over jord)
  • Totalt uttak er mindre enn 500 000 m3
  • Planlagt høydeforskjell mellom topp- og bunnkote i uttaket er mindre enn 30 meter
  • Uttaksområdet ligger ikke i Finnmark

Dere kan skrive en forenklet driftsplan direkte i søknaden, hvis planen ikke allerede er utarbeidet som eget dokument.