Erfaren jurist - tilsyn

Vi søker erfaren jurist til vår tilsynsvirksomhet.

DMF har ansvar med å føre tilsyn med mineralvirksomhet i Norge. Tilsyn er viktig for å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.

Vi ønsker å styrke vår tilsynsvirksomhet og søker en erfaren jurist til Seksjon for driftsoppfølging.

Arbeidsoppgavene utføres både selvstendig og i samhandling med andre kolleger og faggrupper. Tilsynsarbeidet gjennomføres hovedsakelig fra kontoret, men et mindre antall reiser må påregnes. Gjennom tilsynsarbeidet vil du komme i tett kontakt med næringen, berørte private interesser, andre offentlige etater og media. Du vil inngå i et godt arbeidsmiljø med bred variasjon i forhold til kompetanse og erfaring.

Arbeidsoppgaver
I denne stillingen vil du få varierte og spennende oppgaver gjennom saksbehandling etter mineralloven med forskrift og blant annet bidra med:

 • Planlegging og gjennomføring av tilsyn  
 • Oppfølging etter tilsyn med tilsynsrapporter og bruk av ulike reaksjoner, f.eks. pålegg, bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyrKlagebehandling
 • Avklaringer og samhandling med andre myndighetsorganer
 • Planlegging og gjennomføring av intern opplæring for tilsynsarbeid
 • Koordinering og overvåking av tilsynsaktiviteter internt og på tvers av seksjoner
 • Veiledning internt og eksternt
 • Tilsynsfaglige spørsmål
 • Revidering og utvikling av interne rutiner
 • Bistand ved regelverksarbeid, for eksempel innspill til endring i lov og forskrift

Det må i tillegg påregnes andre arbeidsoppgaver som DMF er satt til å gjøre for å løse sitt samfunnsoppdrag.

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • Minst 5 års erfaring med juridisk arbeid. Erfaring med juridisk arbeid fra offentlig sektor er ønskelig, gjerne innen tilsynsvirksomhet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og nynorsk
 • Førerkort for personbil (klasse B)
Personlige egenskaper
Vi legger vekt på at du er:
 • Engasjert og motivert til å jobbe med offentlig forvaltning
 • Tar initiativ og liker å jobbe i team, men evner samtidig å jobbe selvstendig
 • God til å prioritere og styre egen arbeidshverdag

Vi tilbyr
Denne spennende stillingen plasseres innenfor lønnsspennet kr. 600.000 til 800.000, avhengig av kompetansen og erfaringen din. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn.

Som offentlig etat er DMF opptatt av at våre arbeidstakere sees på som hele mennesker, med god balanse mellom jobb og fritid. Vi har fleksitid og betalt overtid og det gis mulighet for å trene i arbeidstiden. Som medlem i Statens pensjonskasse (SPK) får du en av landets beste pensjonsordninger. SPK tilbyr i tillegg boliglån med meget gunstige betingelser. Vi ønsker oss nyansatte som er trygge på valget sitt. Derfor tilbyr vi aktuelle kandidater en bli kjent-samtale med noen av våre medarbeidere. Slik blir du trygg på at vi passer godt sammen.

Vi holder til i nye og trivelige lokaler på Lade i Trondheim. Her er det tog- og bussholdeplass i nærheten og parkeringsmuligheter for sykkel og bil. 

DMF ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres derfor til å søke jobb hos oss. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn vil minst en søker fra hver av gruppene innkalles til intervju. 

Vil du høre mer om stillingen?
Ta kontakt med våre rådgivere i Jefferson Wells, Veslemøy Selvik (tlf 416 79 399, epost veslemoy.selvik@jeffersonwells.no) eller Helene W Berger (tlf. 979 64 010, epost helene.wengaard.berger@jeffersonwells.no). 

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlige søkerliste selv om søker har bedt om anonymitet. Du vil selvfølgelig bli varslet om dette i forkant.

Søknadsfristen er 20. september 2023. Vi søker også jurist til samme avdeling. Se Finnkode: 317449648.

Søk på stillingen her.

Om DMF 

Verden trenger store mengder mineraler i årene som kommer. Betydelig mer enn vi benytter i dag, dersom samfunnet skal gjennomføre et grønt skifte ved hjelp av elektrifisering til både produksjon, overføring og lagring av energi. Hver eneste dag er du avhengig av mineraler. Lys i huset og strøm til bilen. Rent vann og beinproteser. Til og med papiravisen, telefonen eller nettbrettet du holder i når du leser dette, er laget av mineraler.

Verden, EU og Norge har satt i gang omfattende satsinger på rask og bærekraftig utvinning av kritiske og strategisk viktige mineraler. I Norge har vi et stort potensial for mineralproduksjon. Men mineralske ressurser er ikke-fornybare, og må forvaltes på en bærekraftig måte. Det er derfor vi i Direktoratet for Mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har en viktig oppgave. Vi er fagorgan og sektormyndighet for mineralressursene og mineralvirksomhet i Norge. Gjennom vårt samfunnsoppdrag skal vi i vårt daglige arbeid sørge både for verdiskaping i mineralnæringen, at klima og miljø tas hensyn til, og at vi overholder våre internasjonale forpliktelser overfor urfolk. I tillegg til at vi også skal sørge for at Svalbards geologiske ressurser forvaltes og utnyttes på best mulig måte.